Tijdsduur van Beeldschermwerk

Tijdsduur en afwisseling beeldschermwerk

Het Arbobesluit stelt de richtlijn dat beeldschermwerk na 2 uur moet worden afgewisseld. Op deze manier wordt ernaar gestreefd dat wearknemers niet de gehele dag achter een beeldscherm zitten. Beeldschermwerk is immers passief en repetitief (stilzitten, continu kijken naar het beeldscherm, continu klikken en/of typen).

Bekijk meer Arbonormen

Om iedere 2 uur af te wisselen kan er gekozen worden om:

  • ofwel af te wisselen met andere werkzaamheden (dus geen beeldschermwerk),
  • ofwel af te wisselen met een pauze.

Andere werkzaamheden verkiezen hierin de voorkeur, gezien het beeldschermwerk dan voor een langere tijdsduur niet wordt uitgevoerd. De taak waar het beeldschermwerk mee wordt afgewisseld, kan het beste een taak zijn die andere lichamelijke en mentale inspanning vereisen en actief zijn. Taken waarbij men loopt, staat, dingen verplaatst of -in ieder geval- bezig is, zijn een goede afwisseling voor beeldschermwerk.

Minstens 10 minuten afwisselen

Indien de arbeid aan een beeldscherm wordt afgewisseld met pauzes verdient het aanbeveling de lengte van deze pauzes (afhankelijk van de intensiteit van het werk) te bepalen op ten minste 10 minuten. Uitgangspunt is dat de extra pauzes, die noodzakelijk zijn ter verlichting van de beeldschermwerk, gerekend worden tot de arbeidstijd. In de praktijk wordt intensief werk aan een beeldscherm veelal ieder uur afgewisseld door een pauze van tien minuten. Van intensief beeldschermwerk sprake, indien de taak van de werknemer alleen uit communicatie met het beeldscherm bestaat (gegevens invoeren en/of gegevens aflezen).

Hoe dan ook dient de duur van het andersoortige werk/de pauze zodanig te zijn, dat de belasting van het beeldschermwerk wordt verlicht. De werknemer moet kunnen herstellen van het beeldschermwerk. Hoe de werkgever dit precies invult is in beginsel vrij.

Totale tijdsduur beeldschermwerk per dag

Uit onderzoek is af te leiden dat het uit ergonomisch oogpunt niet verantwoord is om op een werkdag van 8 uur (of langer) gedurende meer dan 5 á 6 uur arbeid aan een beeldscherm te verrichten. Hierbij gaat het om werk waarbij geen afwisseling met andersoortig werk in de functie van de werknemer is opgenomen. In functies waarin naast beeldschermwerk ook andere taken zijn opgenomen, wordt de arbeid al op een natuurlijke wijze onderbroken.

Let op: Indien bij functies, die geheel uit beeldschermwerk bestaan, de tijdsduur van de arbeid beperkt blijft tot 5 á 6 uur per dag, blijft de regel dat niet langer dan twee achtereenvolgende onafgebroken uren aan het beeldschermwerk verricht mag worden, onverminderd gelden.

 

Bent u op zoek naar Arbonormen die zich op een ander onderwerp richten?  Klik dan hier!

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons!