Werken op kantoor tijdens de Coronacrisis vraagt om enig aanpassingsvermogen. In veel gevallen is het niet mogelijk om werkplekken op eenzelfde manier te plaatsen (en om op eenzelfde manier te werken) als vóór de Coronacrisis. De besmettingskans is te groot, zowel door direct mens-menscontact als indirect door mens-omgevingscontact.

vloeroppervlak corona kantoor

NEN-spec 2: aanvulling op de norm NEN 1824:2010

NEN heeft in mei 2020 een aanvulling geschreven op de norm NEN 1824:2010; de NEN-spec 2 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen’. Dit document geeft richtlijnen, waarmee u beter invulling kunt geven aan de manier waarop u de COVID-19 maatregelen kunt toepassen op kantoor. Het behelst o.a. het aantal m2 benodigde kantoorruimte per medewerker/ werkplek en hoe werkplekken qua afstand ten opzichte van elkaar moeten worden gepositioneerd.

Aantal m2 kantoorruimte per werkplek en medewerker

Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal benodigde m2 per werkplek en medewerker in het anderhalve meter kantoor. Onderstaande maatvoeringen kunt u optellen als een optelsom. U telt bijvoorbeeld zowel voor de medewerker alsook voor zijn bureau het benodigd aantal vierkante meter op. Let op: onderstaande waarden zijn geen strikte eis maar een norm; een richtlijn.

Aantal m2 per medewerker

Per medewerker kunnen de onderstaande aantallen vierkante meters worden gehanteerd. Deze ruimte is incl. bureaustoel en circulatie- en bewegingsruimte op de werkplek.
– 8 m2 voor medewerkers die werken aan een enkele werkplek, met rondom vrije ruimte voor passerende mensen.
– 6 m2 voor medewerkers die werken aan een werkplek grenzend aan een andere werkplek die niet in gebruik is of die is afgegrensd met scheidingswanden.
– 4 m2 voor medewerkers die werken aan een werkplek die is afgeschermd door scheidingswanden of omgeven is door lege werkplekken. Er mag hierbij niet sprake zijn van een looproute om de werkplek heen

 

Aantal m2 per werktafel

Voor werktafels (bureaus) kunnen de volgende maatvoeringen worden aangehouden:
– 1 m2 voor een werkplek met een losse, platte monitor of laptop
– 1 m2 voor een lees- of schrijfvlak
– 1 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen e.d.

 

Aantal m2 per kast

– 1 m2 per vrijstaande kast
– 0,5 m2 per (verrijdbaar) ladeblok

Vergaderruimtes en overlegruimtes

In vergaderruimten en overlegruimten moet minimaal 5 m2 per persoon worden berekend (afhankelijk van de looproutes door de overlegruimte en vrije ruimte bij de toegang tot de overlegruimte).

Het maximaal aantal personen dat in een vergaderruimte aanwezig mag zijn, bedraagt 30 personen. Dat geldt ook indien de vergaderruimte ruimte biedt aan meer dan 30 personen.