Wanneer voldoet een bureau aan de Arbowet? Hangt dit af van de hoogte en verstelbaarheid (is er sprake van een ‘Arbo hoogte voor het bureau’? Of hangt het juist af van de tafelbladafmeting?) We merken dat veel mensen vragen hebben over hun bureau in verhouding tot deze wetgeving en eisen.

In de Arbowet staat beschreven dat werknemers veilig en verantwoord hun werk moeten kunnen doen. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Ten aanzien van de werkplek wordt gesteld dat de werkplek ‘zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd’ moet kunnen worden aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers.

Die eis blijft vrij vaag. Wanneer is bijvoorbeeld de mate van instelbaarheid voldoende? Deze vraag wordt verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Zoek je een werkplek die bij jou past én aan de normen voldoet?
Specialist

Onze specialisten staan voor je klaar!

Contact opnemen
arbowet bureau

Arbobesluit over bureaus en werktafels

Ook het Arbobesluit (het document waarin de Arbowet verder wordt uitgelegd) vermeldt geen verdere uitleg hierop. Wel wordt in de Arboregeling iets gedetailleerder ingegaan op de eisen aan de tafel op zich. In de Arboregeling komt de volgende eis naar voren:

‘De werktafel of het werkvlak maakt een comfortabele houding van de gebruiker mogelijk en heeft een reflectiearm oppervlak, is voldoende groot en maakt een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk.’

 Hoewel de Arboregeling weliswaar iets meer tekst en uitleg geeft, is er nog steeds geen sprake van klinkklare eisen ten aanzien van het bureau. Een ‘comfortabele houding’ is subjectief. Een ‘flexibele opstelling van de middelen’ evenzo.

Harde maatvoeringen om deze vage Arbo bureau eisen kracht bij te zetten komen naar voren in de Arbonorm NEN 527 en de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 1813. De NEN 527 is een Europese norm ten aanzien van bureaus en de eisen aan bureaus. Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op de gemiddelde Europeaan. Omdat de gemiddelde Nederlander een stukje groter is dan de gemiddelde Europeaan, waren aangepaste richtlijnen nodig. Deze aangepaste richtlijnen komen naar voren in de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 1813:2016.

Goede bureaus die voldoen aan de norm:

NPR 1813:2016

De NPR geeft meer handvaten. De NPR 1813 geeft specifieke richtlijnen ten aanzien van de maatvoeringen en eisen. De NPR maakt hierbij eerst een onderscheid tussen werktafels die worden gebruikt om hier slechts kortdurend aan te werken en bureaus die worden gebruikt om er langdurig aan te werken. Bij kortdurend gebruik kan worden gekozen voor een zit-zit tafel, statafel of zit-sta tafel. Wanneer echter sprake is van langdurig gebruik, stelt de NPR echter dat een zit-sta tafel nodig is.

Onderstaand vind je de eisen ten aanzien van de maatvoeringen zoals deze naar voren komen in de NPR 1813. We hebben direct ook een vergelijking gemaakt met de NEN 527. Hieruit valt op te maken dat de NEN 527 minder hoge eisen stelt aan de bovenzijde van het versteltraject. Een NEN 527 gecertificeerd bureau hoeft maar te reiken tot 125 cm, in plaats van 130 cm.

 

Type werktafel NPR 1813 NEN 527
Zit-zit tafels met vaste hoogte Tussen 74 en 76 cm Tussen 74 en 76 cm
Verstelbare zit-zit tafels Bereik van 65 cm tot 85 cm Bereik van 65 cm tot 85 cm
Verstelbare zit-sta tafels Bereik van 65 cm tot 130 cm Bereik van 65 cm tot 125 cm
Verstelbare statafels Bereik van 65 cm tot 130 cm Bereik van 95 cm tot 125 cm
Statafels met vaste hoogte Geen aanbeveling Tussen 105 en 107 cm

Bureau hoogte en eisen

Zoals zojuist al gesteld: de eisen aan de hoogte van het bureau zijn afhankelijk van de taken die aan het bureau worden uitgevoerd en de tijdsduur dat het bureau wordt gebruikt. Wanneer je 5 minuten even overlegd is het niet zo’n ramp als de bureauhoogte niet goed is. Werk je 3 uur aan ditzelfde te hoge bureau is dat wel een probleem. De risico ́s zijn afhankelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Wanneer een werkplek goed is ingericht, wordt hier rekening mee gehouden. De werkplek kan zo de in de werkzaamheden aanwezige risico ́s helpen beheersen. Een adequaat gebruikte zit-statafel kan bijvoorbeeld bij sterk beeldscherm gebonden functies helpen om het gebrek aan beweging en houdingsvariatie te doorbreken.

Verschillende oplossingen zien en ervaren

In ons zitlab in Kerkrade hebben we alle verschillende zit-sta bureaus en kunnen we je verder adviseren welk verstelbaar frame het beste bij je past. We kunnen je ook adviseren welke toevoegingen en accessoires je nodig hebt en hoe je het gebruik van het verstelbare bureau nog prettiger kan maken. Wil je eens bij ons langskomen? Maak dan even een afspraak vooraf. Dat kan via ons contactformulier voor adviesafspraken of door ons even te bellen op 045 546 66 40. We helpen je graag verder!