Op kantoor werken tijdens de Coronacrisis vergt enig aanpassingsvermogen. Dat geldt ook voor de plaatsing van het meubilair in de ruimte. Vaak is het nodig het meubilair anders te zitten om afstand te waarborgen. De richtlijnen hiervoor zijn anders dan de richtlijnen die in de NEN 1824 zijn beschreven. Daarom is de NEN-spec 2 uitgebracht.

NEN 1824 corona

Aanvulling op de norm NEN 1824:2010 in Coronatijd – de NEN-spec 2

De norm NEN 1824:2010 geeft aan hoeveel vierkante meter ruimte nodig is per kantoorwerkplek en hoe breed de bewegingsruimte moet zijn. Ten tijde van de Coronacrisis kunnen deze maten echter niet zodanig worden aangehouden. NEN heeft in mei 2020 een aanvulling geschreven op de norm NEN 1824:2010: de NEN-spec 2 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen’. In dit document wordt gesproken over de verhouding tussen het aantal m2 kantoorruimte en het aantal medewerkers/ werkplekken en over de plaatsing van kantoormeubilair in de ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Hoe richt je het kantoor in volgens de Coronamaatregelen?

Het is belangrijk dat medewerkers in alle omstandigheden op kantoor anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Het ligt aan de plaatsing van meubilair ten opzichte van elkaar hoeveel bewegingsruimte nodig is:

We geven je graag een aantal richtlijnen hoe je het kantoor conform de normen en conform de Coronamaatregelen kunt inrichten. Dat doen we onderstaand aan de hand van een aantal geschetste situaties.

Houd er in ieder geval qua plaatsing van bureaus rekening mee, dat de werknemers in iedere situatie zijdelings altijd anderhalve meter afstand moeten kunnen houden van elkaar. Die situatie creëer je met tafelbladen van 1,60 meter en groter of (indien de bureaus smaller zijn) door de bureaus niet tegen elkaar te plaatsen.

Plaatsing bureaus in de ruimte

Er zijn bij de plaatsing van bureaus drie situaties die voor knelpunten kunnen zorgen. We laten ze aan bod komen a.d.h.v. een aantal situaties:

Situatie I: twee bureaus naast elkaar voor een muur

arbowet corona

Wanneer zich de situatie voordoet waarbij twee bureaus naast elkaar zijn gepositioneerd vóór een muur, moet er rekening mee worden gehouden dat de werknemers moeten kunnen opstaan en weglopen zonder in het anderhalve meter gebied van de collega te komen. Vanuit de NEN-norm wordt in deze situatie een minimale doorloopruimte à 120 cm geadviseerd. Rekening houdend met de anderhalve meter maatregel, moet deze bewegingsruimte nu minstens 210 à 240 cm zijn.

Indien een kast achter de personen staat in plaats van een muur moet rekening worden gehouden met minimaal 300 cm bewegingsruimte om de anderhalve meter maatregel te waarborgen.

Situatie II: werken met de ruggen naar elkaar toe

coronatijd nen regels

Deze situatie maakt de uitdaging al een stuk groter om niet binnen het anderhalve meter gebied van elkaar te komen. De Nen-norm stelt dat de afstand tussen de bureaus in deze situatie minimaal 180 cm behoort te zijn. Ervan uitgaande dat alle personen niet tegelijkertijd opstaan, kan in deze situatie aan de Coronamaatregelen worden voldaan door de ruimte tussen de bureaus minimaal 360 cm te maken. Dan is bij het passeren tussen de bureaus door altijd minimaal 150 cm afstand tot de collega’s die zitten te werken.

Situatie III: gegroepeerde bureaus

nen 1824 corona

Zolang de bureaus een (standaard)diepte hebben van 80 cm zitten collega’s in deze situatie automatisch op anderhalve meter afstand (160 cm) van elkaar. Theoretisch gezien is het in deze opzet mogelijk om vier bureaus bij elkaar te plaatsen. Echter kunnen we ons voorstellen dat dit toch niet veilig en prettig voelt voor veel mensen. Vooral als de persoon tegenover niest of hoest.

We adviseren in deze situatie om te kiezen voor tussenwanden tussen de bureaus. Deze tussenwanden moeten dermate hoog zijn, dat druppels door niezen en hoesten niet bij de andere collega kunnen komen. Zodoende adviseren we wanden met een minimale hoogte van 120 cm (indien er geen sprake is van zit-sta meubilair). Hiertoe kan worden gekozen voor akoestische wanden of wanden uit plexiglas.

Akoestische wanden

Akoestische wanden brengen het voordeel met zich mee dat ze tevens de akoestiek in de ruimte optimaliseren. Daarnaast zorgt de toevoeging van akoestische wanden in de ruimte voor afwerking en aankleding van de ruimte.

Bekijk hier het assortiment akoestische wanden van onze partner Akoestiekspecialist.

Plexiglas wanden

Plexiglas wanden brengen het voordeel met zich mee dat collega’s elkaar kunnen blijven zien en dat de ruimte een open geheel blijft.

Bekijk hier ons assortiment wanden uit plexiglas.

 

Eenrichtingsverkeer

Naast de plaatsing van bureaus is het ook belangrijk om de manier waarop collega’s door de ruimte lopen te reguleren. We adviseren in dit kader om éénrichtingswegen in te richten in kantoor. Door te voorkomen dat werknemers elkaar tegemoet lopen, is het al makkelijker om anderhalve meter afstand te behouden.

 

Verantwoordelijkheid

Uiteraard zal ook aanspraak moeten worden gemaakt op de verantwoordelijkheid van het individu. Als iedereen elkaars anderhalve meter respecteert, gecombineerd met een kantoor dat is ingericht volgens de anderhalve meter maatregelen kom je al een heel eind!