‘Waar moet een bureaustoel volgens de Arbowet aan voldoen? En zijn er verschillen tussen de eisen uit de Arbowet en de eisen uit het Arbobesluit of de Arboregeling?’. Deze en andere vragen over bureaustoelen en de Arbowet zien wij met regelmaat voorbijkomen.

De Arbowet blijft vrij vaag over de eisen aan een bureaustoel. In de Arbowet staat vrij summier beschreven dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer veilig en verantwoord zijn of haar werk moet kunnen doen. De werkplek moet hiertoe ‘zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd’ kunnen worden aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers. 

Kortom: de bureaustoel moet ervoor zorgen, of eraan bijdragen, dat de werknemer veilig en verantwoord zijn werk kan doen. Welke eisen hiertoe worden gesteld aan de bureaustoel wordt in de Arbowet niet vermeldt. Dit wordt verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

arbowet bureaustoel

Arbobesluit over bureaustoelen

In de Arboregeling komen in artikel 5.1 de volgende eisen naar voren ten aanzien van bureaustoelen:

‘De werkstoel dient stabiel te zijn. De zitting dient in hoogte versteld te kunnen worden en er dient een rugleuning aanwezig te zijn met een instelbare hoogte en hellingshoek. De gebruiker dient bewegingsvrijheid te ervaren en een comfortabele werkhouding aan te kunnen nemen.’

Al met al blijft vrij algemeen en vaag wanneer sprake is van een Arbo bureaustoel. Wanneer heeft een gebruiker bijvoorbeeld voldoende bewegingsvrijheid en wanneer is het comfort voldoende voor de gebruiker? Om je meer handvaten te geven is de Europese Arbonorm NEN 1335 in het leven geroepen en de daarop gebaseerde NPR 1813:2016. Onderstaande bureaustoelen voldoen aan de NEN 1335.

NPR 1813:2016

De NPR 1813:2016 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) gaat verder en stelt bepaalde maatvoeringen waar een bureaustoel aan moet voldoen om aan de norm te voldoen. Dat gaat bijvoorbeeld om het verstelbereik van de zithoogte en de ruimte die nodig is tussen de armleggers.

De maatvoeringen die de NPR 1813:2016 hanteert wijken af van de maten die worden benoemd in de NEN-EN 1335-1. Dit komt doordat de NPR zich richt op de gemiddelde maten van Nederlanders. NEN-EN 1335 is een Europese norm voor kantoorstoelen. In Nederland zijn de maatverschillen tussen mensen onderling erg groot. Dat vraagt om meubilair met een groter verstelbereik, zodat dit geschikt is voor het gros van de Nederlanders. Zowel de NEN 1335 en de NPR 1813 zeggen iets over de maatvoering en instelbaarheid van de bureaustoel.

Volgens de Nederlandse normcommissie is de NPR 1813 een handvat voor inkopers, facilitair managers, Arbo-adviseurs en ergonomen. Bureaustoelen met de maatvoeringen die worden benoemd in de NPR zijn geschikt voor 95% van de Nederlandse bevolking. Volgens de commissie kan de NPR 1813 dan ook gezien worden als het maatvoering programma van eisen voor stoelen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De NPR geeft toelichting op en aanwijzingen voor het verantwoord gebruik van de NEN-EN 1335, NEN-EN 527, NEN 2441 en NEN 2449 behandelde kantoormeubelen. De Praktijkrichtlijn NPR 1813 is een toelichting op genoemde normen en heeft tot doel aan te geven op welke wijze ‘goed zitten’ en ‘verantwoord staan’ bij het kantoorwerk kan worden uitgevoerd.

Onderstaande stoelen voldoen aan de NPR 1813 Arbo norm.

Bureaustoel richtlijnen

Alle richtlijnen die de NPR 1813 stelt ten aanzien van de maatvoeringen en instelbereiken vind je op deze pagina. Op deze pagina hebben we alle eisen ten aanzien van de zithoogte, zitdiepte, armleggers, etc. voor je op een rij gezet.

Houd er wel altijd rekening mee: normen zoals de NPR 1813 en de NEN 1335 richten zich op maten. De stoelen gaan niet in op ‘gezond zitten’ en welke eisen moeten worden gesteld aan de stoel in het kader van ‘gezond zitten’.

Een bureaustoel die voldoet aan jouw norm? Dat is maatwerk!
Specialist

Onze specialisten staan voor je klaar!

Contact opnemen

Moet je je op de richtlijn richten?

Bovenstaande richtlijnen en normen zijn bedoeld om je handvatten te geven ten aanzien van de maatvoering en instelbaarheid die een bureaustoel moet hebben. De richtlijnen zeggen niets over gezondheidsaspecten ten aanzien van zitten. In hoeverre een bureaustoel ‘goed’ voor je is, hangt af van veel verschillende factoren. Factoren die hierin een rol spelen zijn onder andere de taken die je verricht, de duur van de taken, het soort bureau dat je gebruikt (verstelbaarheid).

De Arboregeling stelt als richtlijn dat een stoel een rugleuning moet hebben. De NPR 1813:2016 stelt daarentegen dat in sommige situaties een andere zitoplossing zoals een zadelstoel en/of een stasteun een beter resultaat kan opleveren voor de gebruiker. Wij hebben in 2016 zitting genomen in de herzieningscommissie van de NPR 1813. Als gevolg van de deelname, zijn uitzonderingsregels op de NPR 1813:2016 ontstaan. Er zijn zitoplossingen waar je prima een hele werkdag op kunt zitten (denk bijvoorbeeld aan een Backapp balansstoel). Dat geldt mits er een zit-sta bureau aanwezig is.

Onze visie en mening

Wat wij je proberen duidelijk te maken is dat je de gegeven normen/ richtlijnen ten aanzien van maatvoeringen zeker mee moet nemen in je keuze voor een bureaustoel. Wij adviseren echter om verder te kijken dan alleen de normen en richtlijnen. Goede maatvoering voor een bureaustoel is belangrijk, maar gezondheidsaspecten ten aanzien van zitten zijn net zo belangrijk. Wat een ‘goede’ bureaustoel voor je is, is persoonlijk. De stoel die voor persoon A fantastisch is, hoeft dat bijvoorbeeld voor persoon B niet te zijn: het is persoonlijk.

Ben je op zoek naar een goede bureaustoel? Neem gerust contact met ons op. Je kunt ook altijd een adviesafspraak inplannen in ons zitlab!