Wat is ergonomie?

‘Ergonomisch verantwoord te werk gaan’ en een ‘ergonomische zithouding’ zijn begrippen die wel vaker de revue passeren. Wij noemen ons specialist op het gebied van ergonomie en hebben ervoor gekozen deze wetenschap prominent in onze bedrijfsnaam naar voren te laten komen. Maar wat is ‘ergonomie’ eigenlijk? En waar vindt het zijn origine?

Definitie ergonomie

Ergonomie is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van de mens in relatie tot diens omgeving. De ‘omgeving’ betekent hierbij zowel de ruimtes waarin men zich alsook de voorwerpen die men gebruikt. Het doel is altijd gericht op welzijn, veiligheid en efficiëntie. Ergonomie wordt tegenwoordig veel ingezet bij het ontwerpen van producten en ruimten. Met de huidige kennis van het menselijk bewegingsapparaat is het mogelijk om producten, meubilair, apparaten en ruimten te ontwikkelen met de mens en de menselijke maat als uitgangspunt. Ontwerpen worden tegenwoordig aangepast aan de mens en niet andersom.

Wilt u meer kennis over ergonomie opdoen? Bekijk dan eens onze workshop ‘zitten 2.0’

Bekijk dienst
Ergonomisch werkplek instellen Ergonomiespecialist

Hoe is ergonomie ontstaan?

In ergonomie komen veel verschillende wetenschappen samen. Het is een samensmelting van facetten uit de natuurkunde, fysiologie, psychologie, biologie en anatomie. Van origine wordt ergonomie sterk gelinkt aan de werkomgeving. Het is dan ook ontstaan rond 1850, ten tijde van de toenemende industrialisatie. Op dat moment werd het erg belangrijk om mensen zo efficiënt mogelijk te laten werken, zonder dat er al te veel direct gevaar voor de gezondheid optrad. Pas na de Tweede Wereldoorlog is deze wetenschap ontwikkeld tot serieuze discipline. In Nederland is het ontwerpen van werkplekken volgens de beginselen van de ergonomie al in 1982 in de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld.

Waarom is ergonomisch werken belangrijk?

Bij ergonomisch werken streeft ernaar dat mensen op een prettige manier hun werk kunnen doen zonder gezondheidsschade op te lopen, zodat ze gezond en wel tot hun pensioen kunnen doorwerken. Om deze ‘gezondheidsschade’ te voorkomen, is het belangrijk dat de omgeving is aangepast of kan worden aangepast aan de menselijke maat. Dan gaat het bijvoorbeeld over apparaten die men gebruikt en de plekken waar men werkt. Overigens gaat het hierbij verder dan alleen maatvoeringen. Het behelst bijvoorbeeld ook gebruiksvriendelijkheid en fysieke krachten die op het lichaam inspelen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons!