Werkplek volgens de Arbowet

De Arbowetgeving stelt werkgevers verplicht om te zorgen dat werk geen gezondheidsrisico’s oplevert voor werknemers. Omdat de Arbowet vrij algemeen blijft hoe de werkgever hieraan moet voldoen, is deze eis verder gespecificeerd aan de hand van het Arbobesluit en de Arboregeling. Op die manier wordt de werkgever ondersteund invulling te geven aan zijn arbobeleid.

Richtlijnen en Arbo normen

De Arbowet, oftewel de Arbeidsomstandighedenwet, biedt voorschriften hoe men veilig en verantwoord dient te werken en waar de werkplek hiertoe aan moet voldoen. Deze voorschriften zijn dwingend (men moet zich eraan houden), maar wel vrij algemeen. Een voorbeeld van een voorschrift in de Arbowet:

“de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast.”

Kortom: de arbeidsomstandigheden moet kunnen worden aangepast aan de individuele werknemer. Hoe je daaraan moet voldoen wordt niet beschreven. Deze informatie wordt verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregelingen.

Arbobesluit

In het Arbobesluit zijn de regels uit de Arbowet verder uitgediept. Hierin worden de regels beschreven waar werkgevers en werknemers zich aan dienen te houden. De werkgever is verantwoordelijk om het voor de werknemer mogelijk te maken dat deze veilig en verantwoord kan werken. De werknemer moet gebruik maken van de middelen die worden verschaft door de werkgever en gehoor geven aan de normen die de werkgever stelt.

Arboregeling – Arbowet kantoor

In de Arboregeling wordt het Arbobesluit weer verder uitgewerkt. De Arboregeling biedt gedetailleerde voorschriften, zoals eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen. In de Arboregeling is ook een hoofdstuk opgenomen dat zich specifiek richt op de Arbo normen bij beeldschermwerk. Dat deel kan worden gezien als de uitwerking van de ‘Arbowetgeving kantoor’.

Advies nodig over een complete werkplek volgens de Arbowet?
Specialist

Onze specialisten staan voor je klaar!

Contact opnemen

Voor wie verplicht

Het is voor werkgevers én werknemers verplicht om zich aan de Arbowet te houden. Samen zijn werkgevers en werknemers ervoor verantwoordelijk dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. De werkgever voert hierin de lead. De werkgever moet een beleid opzetten hoe het bedrijf zich aan de Arbonormen gaat houden. De werknemer volgt het Arbobeleid op. Onderstaand een overzicht van een aantal van de verantwoordelijkheden voor werkgevers en werknemers.

Verantwoordelijkheid werkgevers

 • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid op de werkplek voorkomen.
 • Werkplekken, werkwijzen en de werkinhoud zoveel mogelijk aanpassen aan individuele werknemers.
 • Het opstellen van een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie), een bedrijfsnoodplan en het jaarlijks uitvoeren van een ontruimingsoefening.
 • Werknemers voorlichten over het gebruik van middelen.
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren.
 • Het aanstellen van een preventiemedewerker.

Verantwoordelijkheden werknemers

 • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken.
 • Verschafte beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken.
 • Meewerken aan georganiseerde instructies.
 • De werkgever inlichten over opgemerkte veiligheidsgevaren en de gezondheid van het bedrijf.
 • De werkgever en BHV’ers, preventiemedewerkers en arbodienstverleners waar nodig bijstaan in de uitvoering van hun verplichtingen.

Je werkplek uitgerust volgens de Arbowetgeving

In de Arboregeling staat uitgewerkt welke eisen aan de werkplek worden gesteld om te verifiëren of de werkplek aan de Arbowet voldoet. Bijvoorbeeld de Arbo eisen ten aanzien van bureaustoelen en bureaus en beeldschermen. Onderstaand een overzicht van deze eisen, inclusief beschrijving waarom deze regels belangrijk zijn in het kader van een veilige, verantwoorde werkplek (Arbowet eis). Gezien de uitvoerigheid van de eisen uit de Arboregeling, richten we ons in het onderstaand overzicht alleen op de eisen m.b.t. de fysieke beeldschermwerkplek.

Bij Ergonomiespecialist vind je onder andere producten die voldoen aan de Arbo richtlijnen voor een ergonomische werkplek op kantoor. Onze specialiteit is echter om mensen te helpen gezond te zitten, zonder pijnklachten.

Arbo eisen beeldscherm

Beeldschermen die wordt gebruikt tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk moet aan de volgende voorschriften voldoen:

 • Tekens op het beeldscherm moeten duidelijk, scherp en groot genoeg zijn, met voldoende afstand tussen de tekens en de regels. Het beeld moet ook stabiel zijn.
 • De helderheid en het contrast tussen tekens en de achtergrond moet makkelijk instelbaar zijn. Het beeldscherm moet ook vrij zijn van hinderlijke glans/ spiegeling.
 • Het beeldscherm moet vrij verplaatsbaar en makkelijk instelbaar en kantelbaar zijn. Het toetsenbord mag niet één geheel vormen met het beeldscherm.

Vooral de eis dat het beeldscherm en het toetsenbord niet één geheel mogen zijn gaat vaak mis. Immers: wanneer iemand werkt met behulp van een laptop, zonder los toetsenbord en losse muis wordt al niet voldaan aan deze eis.

Lees verder

Arbo eisen stoel

De onderstaande eisen worden gesteld aan een werkstoel:

 • De stoel voorziet in voldoende bewegingsvrijheid en een comfortabele werkhouding.
 • De werkstoel is stabiel.
 • De werkstoel moet voorzien van een in hoogte verstelbare zitting en een rugleuning. De hoogte en hellingshoek van de rugleuning moet verstelbaar zijn.

De Arbowet stelt allereerst dat een werkplek veilig en verantwoord werken mogelijk moet maken. Soms is hiertoe een andersoortige bureaustoel (die bijvoorbeeld geen rugleuning heeft) een betere oplossing dan de traditionele bureaustoel die aan de bovenstaande eisen voldoet. Een voorbeeld van dergelijke stoelen is een Backapp balansstoel of een Dynamostol InCharge Flex. In de NPR 1813 staat beschreven dat ook die bureaustoelen moeten worden berekend tot bureaustoelen die voldoen aan de Arbowet.

De bovenstaande eisen zijn echter wel belangrijk om in acht te nemen wanneer het gaat om een traditionele bureaustoel.

Voor bureaustoelen en werktafels zijn -naast de Arbo eisen en de NPR 1813- nog meer normen opgesteld. Dat zijn bijvoorbeeld de NEN 1824 en de NEN-EN 1335. Deze normen gaan dieper in op de maatvoeringen waaraan een bureaustoel en bureau moeten voldoen om qua maatvoering geschikt te zijn voor het gros van de Europese bevolking (NEN-EN 1335) en specifiek de Nederlandse bevolking (NPR 1813). De EN 16139 specificeert de veiligheids-, sterkte- en duurzaamheidseisen voor bureaustoelen.

Lees verder

Arbo eisen toetsenbord

Voor toetsenborden gelden de volgende eisen:

 • Vóór het toetsenbord is voldoende ruimte voor de armen en handen van de gebruiker.
 • Het oppervlak van het toetsenbord is mat, met voldoende contract tussen de symbolen en de achtergrond van de toetsen. De indeling van het toetsenbord en de vorm van de toetsen moet comfortabel garant staan voor comfortabel gebruik.

Het toetsenbord moet het beeldschermwerken niet bemoeilijken, maar juist zorgen voor een comfortabele werkwijze. Wij kiezen altijd bewust voor compacte toetsenborden (zonder numeriek deel). Door een compact toetsenbord te gebruiken, zorg je voor een ontspannen, natuurlijke werkhouding. Bekijk hier de toetsenborden die voldoen aan de Arbo eisen.

Arbo eisen werktafel

De ‘werktafel’, ofwel het bureau, moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De werktafel en het werkvlak maken een comfortabele houding van de gebruiker mogelijk. Hiertoe moet het werkvlak dermate groot zijn, dat de gebruiker prettig kan werken met zijn monitor, toetsenbord, computermuis, documenten en eventuele accessoires. Een ‘flexibele opstelling’ van deze middelen moet mogelijk zijn.
 • Het oppervlak van de werktafel mag niet reflecteren.

Naast de Arboregeling zijn in de NEN-EN 527 ook richtlijnen opgesteld specifiek voor bureaus. Deze normering specificeert de veiligheids-, sterkte- en duurzaamheidseisen voor werktafels en bureaus.

Op dit punt blijft de Arboregeling redelijk vaag, want hoe groot is groot genoeg? De Europese norm EN 527-1:2011 stelt echter dat een bureaublad een minimale afmeting dient te hebben van 80 x 120 cm, met een minimale rechte aanzitzijde van 65 cm. Het blad mag maximaal 55 mm dik zijn aan de aanzitzijde. Bekijk hier onze werktafels/ bureaus die voldoen aan deze eisen.

Arbo eisen overige randhulpmiddelen

Aan de overige randhulpmiddelen worden de volgende eisen gesteld:

 • Indien een documenthouder nodig is, dient deze stabiel en verstelbaar te zijn. Oncomfortabele hoofd- en oogbewegingen moeten tot een minimum worden beperkt.
 • Indien de gebruiker dat wenst, wordt een voetensteun aangebracht.

Uiteraard moeten ook randhulpmiddelen bijdragen aan een ergonomisch verantwoorde werkhouding tijdens het beeldschermwerken. Voetensteunen zijn in principe alleen nodig wanneer de werkplek niet verstelbaar genoeg is. Kan iemand de werkplek niet zodanig instellen dat hij een verantwoorde werkhouding kan aannemen, en tevens met de voeten de grond kan aanraken. Dan is een voetensteun een must.

Zit je vraag er niet tussen?

Neem contact op met een van onze specialisten voor persoonlijk advies.