Veel mensen werken momenteel al geruime tijd vanuit thuis. Voor velen is het thuiswerken echt een uitkomst geweest: privé en werk konden veel beter worden gecombineerd. Anderen zijn smachtend aan het wachten totdat ze eindelijk weer hun collega’s dagelijks face-to-face kunnen zien. Dat is ook terug te zien aan de manier waarop bedrijven zijn omgegaan met hun thuiswerkbeleid. Het ene bedrijf heeft sterk ingespeeld op het faciliteren van thuiswerken, door de thuiswerkplekken te checken en waar nodig te voorzien in goede middelen. Bij andere bedrijven zit men te wachten op groen licht voor de terugkeer naar kantoor. De tendens die momenteel langzaam zichtbaar wordt, is dat er een tussenweg wordt gezocht: hybride werken maakt zijn opkomst.

Wat is hybride werken?

Hybride werken is een vorm van flexibel werken, waarbij werknemers niet aldoor op kantoor werken. Dat kan gaan om deels thuiswerken en deels op kantoor. Het is hierbij ook mogelijk dat men elders ‘buiten de deur’ werkt, zoals in openbare gebouwen of bij klanten. In sommige gevallen wordt hier nog redelijk strikt mee omgegaan en worden er afspraken gemaakt wanneer de werknemer op kantoor wordt verwacht en wanneer hij/ zij thuis mag werken. In andere gevallen wordt dit losgelaten en is de werknemer niet langer plaats- en/ of tijdgebonden. De werkzaamheden staan dan meer centraal (voert de werknemer zijn taken uit en komt het werk af), in plaats van de manier waarop werknemer dit doet. Hybride werken, in welke vorm dan ook, kent verschillende voor- en nadelen.

Hybride werken

Voordelen hybride werken

Hybride werken brengt veel voordelen met zich mee. Je creëert een situatie waarin je het beste combineert van twee werelden. Je biedt werknemers vrijheid. Ze kunnen zelf beter regisseren hoe ze hun dag indelen en hoe ze überhaupt willen werken. Mensen kunnen thuis individueel geconcentreerd werken en toch geregeld hun collega’s zien. Dat vergroot het werkgeluk. Ook vergroot dit de productiviteit van werknemers: de werknemer kan bepalen welke taken hij beter op kantoor kan doen en welke beter thuis of elders. Ook maatschappelijk gezien biedt hybride werken voordelen: meer thuiswerken, leidt tot minder verkeer, dus minder uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer.

Nadelen hybride werken

Hybride werken kent ook zijn keerzijde. Er moet een vertrouwensband zijn tussen werkgever en werknemer dat de werknemer ook doet wat van hem wordt verwacht wanneer hij niet op kantoor is. Het is hierbij belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Wil de werkgever bijvoorbeeld dat de werknemer een bepaald aantal uren draait? Of vindt de werkgever het belangrijker dat een target wordt behaald? Mag de werknemer zelf tijden indelen, of verwacht de werkgever dat de werknemer werkt van 9 tot 17 uur? Dergelijke zaken moeten vooraf duidelijk naar elkaar toe worden uitgesproken, zodat hier geen misverstanden over ontstaan.

Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer op een gezonde, ergonomische manier kan werken wanneer hij/ zij thuis werkt. Is dit niet het geval, kan het hybride werken leiden tot fysieke klachten zoals rugklachten, nekklachten of RSI.

Nadelen thuiswerken

Ergonomisch hybride werken

Wanneer men hybride werkt, is het belangrijk dat de situatie thuis of onderweg ook in orde is. Men mag officieel volgens de Arbowet überhaupt niet thuiswerken als de situatie aldaar niet in orde is.

Onderweg kan de situatie al goed worden geoptimaliseerd met de inzet van een thuiswerkset. Deze set bestaat uit een opvouwbare laptopstandaard, verticale muis en compact toetsenbord. Daarmee kun je je scherm verhogen tot ooghoogte en voorkom je een voorovergebogen zithouding. Het losse toetsenbord en muis zijn nodig om de polsen niet te overbelasten: dat gebeurt namelijk wanneer je het laptoptoetsenbord en touchpad gebruikt wanneer de laptop op een standaard staat.

Werkt iemand thuis, is het belangrijk dat men hier beschikt over een goede bureaustoel en een bureau. Voor de thuiswerkplek zetten we bijvoorbeeld vaker in op een Backapp balansstoel, Ergoproof Soho of een HÅG Futu bureaustoel. Om de werkhoogte goed te kunnen instellen is een Ergoproof Basic zit-sta bureau een goede oplossing. Bijkomend voordeel is dat men dan niet genoodzaakt is de hele dag te zitten. Naast de juiste middelen is het natuurlijk ook belangrijk dat men de werkplek goed instelt.

Hybride werken vs. het nieuwe werken

Naast de term ‘hybride werken’ is ‘het nieuwe werken’ ook een veelgehoorde nieuwe term. In de basis hebben deze termen veel overlapping, hoewel er een klein verschil is in focus. Het nieuwe werken gaat over werken waar en wanneer je wilt. De term hybride werken legt meer de focus op de locatie waar men werkt. ‘Hybride werken’ en ‘het nieuwe werken’ zijn de manier van werken waar we waarschijnlijk in de toekomst meer en meer op overgaan in het post-coronatijdperk. Natuurlijk zal dat voor iedereen anders zijn: de een werkt hybride, de ander op kantoor, een derde geheel thuis. Maar de situatie zal in veel gevallen in ieder geval anders worden dan voor 2020.