Scheidingswanden dienen om het kantoor op te delen in verschillende onderdelen. Dat kan prettig zijn om verschillende zones te creëren of om werkplekken van elkaar af te scheiden. Scheidingswanden kunnen ook een meerwaarde bieden ten aanzien van de akoestiek op kantoor. Ook aan scheidingswanden zijn normen toegekend. De afmetingen van scheidingswanden zijn opgenomen in NEN-EN 1023-1.

arbo normen werkplek

NEN EN 1023-1

Scheidingswanden die dienen om kantoorwerkplekken vanuit een zittende positie visueel te scheiden, moeten minimaal 140 cm hoog zijn. Scheidingswanden die dienen om kantoorwerkplekken vanuit een staande positie visueel te scheiden, moeten minimaal 180 cm hoog zijn. Bij gebruik van scheidingswanden moet erop worden gelet dat de daglichtinval op de werkplek gegarandeerd blijft.

Wil je meer informatie ten aanzien van de NEN 1824 normen? Klik dan hier.

Social distancing op kantoor en scheidingswanden

Sinds het invoeren van de anderhalve meter maatregelen en het social distancing dat hiermee gepaard gaat, zijn scheidingswanden op kantoor belangrijker geworden. Immers: scheidingswanden maken het mogelijk om werkplekken nog enigszins dicht bij elkaar te positioneren. Door de inzet van scheidingswanden kan men immers dichter bij elkaar zitten dan op 1,5 meter. In dit kader worden andere eisen gesteld aan de scheidingswanden dan de NEN 1824 stelt. Deze extra eisen zijn beschreven in de Corona-aanvulling op de NE 1824: de NEN-spec 2. Lees hier hoe het kantoor Coronaproof kan worden ingericht en welke rol scheidingswanden hierin spelen.