De ‘NEN 1824’ is een veelgebruikte norm die in verband wordt gebracht met het werken op kantoor en met de Arbowet. Maar wat is de NEN 1824? En is de NEN 1824 verplicht?

nen 1824 arbonorm

Wat is NEN 1824?

De NEN 1824 (ook wel voluit de NEN 1824:2010 Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren) is een norm die betrekking heeft op de inrichting van het kantoor. Het gaat hierbij zowel op de hoeveelheid benodigd vloeroppervlak voor werkplekken en kantoormeubilair, alsook om de minimaal benodigde bewegingsruimte, circulatieruimte, doorloopruimte, etc. Met behulp van de NEN 1824 kan een kantoor prettig en ergonomisch verantwoord worden ingericht.

Toe aan een werkplek die aan alle Arbonormen voldoet?
Specialist

Onze specialisten staan voor je klaar!

Contact opnemen

Is NEN 1824 verplicht?

Nee, het toepassen van deze norm is niet verplicht. De NEN 1824 is een privaatrechtelijk document. Dat betekent dat het niet verplicht is om de norm toe te passen, tenzij partijen hier afspraken over maken. Het toepassen van het document is desondanks wel aan te raden. Indien het ooit komt tot een civielrechtelijke procedure, kan de rechter je wel afrekenen op het niet toepassen van de eisen uit deze norm.

Naast het juridische aspect is het ook uit ergonomische overwegingen aan te raden om de norm -voor zover mogelijk- te hanteren. Veel medewerkers in een (te) kleine ruimte laten werken brengt nadelen met zich mee ten aanzien van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek en werksfeer. Ook de doorloopruimtes smaller maken dan de norm minimaal stelt brengt zo zijn nadelen mee. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die zich steeds langs het meubilair moeten wringen om bij hun werkplek te geraken en struikelgevaar.

NEN 1824 onderdelen

De NEN 1824 kent verschillende onderdelen. Grofweg is hierin een tweedeling te zien.

Het eerste deel van de norm behandelt het benodigd aantal vierkante meters vloeroppervlak incl. instructie over de manier waarop het benodigd aantal vierkante meters vloeroppervlak moet worden berekend. Voorheen (in de oude variant van de norm) werd uitgegaan van basiswerkplekken die minimaal uit 8 vierkante meter moesten bestaan. Tegenwoordig, nu flexwerken meer de norm is, is sprake van een optelsom. Waarmee het benodigd aantal vierkante meters kan worden berekend.

Lees hier meer over voor de instructie hoe het aantal vierkante meter vloeroppervlak berekend moet worden.

Naast informatie over het benodigde vloeroppervlak richt de norm zich in een tweede deel over de minimale breedte van doorgangen. Hierbij gaat het om minimale breedtes in centimeters, in plaats van het benodigd oppervlak. De NEN 1824 onderscheidt hierin een aantal categorieën:

Circulatieruimte

De circulatieruimte is de ruimte in een kantoor die de kantoormedewerker nodig heeft om diens werkplek, het aanwezige meubilair en de aanwezige apparatuur te bereiken, inclusief de toegang tot het kantoor, exclusief nooduitgangen.

Lees hier meer informatie over de normen met betrekking tot circulatieruimte.

Bewegingsruimte

De bewegingsruimte is de ruimte vóór de aanzitzijde van het bureau (dit is de zijde waar men aan zit), welke nodig is om plaats te kunnen nemen aan het bureau en het bureau vervolgens weer te verlaten. Ook gaat het hierbij om de ruimte vóór een kast, welke nodig is om gebruik te kunnen maken van de kast.

De benodigde bewegingsruimte is afhankelijk van de plaatsing van bureaus en kasten ten opzichte van elkaar.  

Scheidingswanden

Scheidingswanden scheiden de ruimte. Ook aan de afmetingen van scheidingswanden zijn eisen verbonden. De wanden moeten immers dermate groot zijn om ook als scheidingswand te dienen.

Lees hier meer informatie over de eisen ten aanzien van scheidingswanden.

NEN-spec 2: kantoorinrichting tijdens de Coronacrisis

Door de Coronacrisis is de manier waarop we op kantoor werken drastisch verandert. We moeten op afstand blijven en mogen niet met te veel personen een ruimte betreden. Dat vraagt ook om aanpassingen ten aanzien van de kantoorinrichting. Daarom is de NEN-spec 2 opgesteld als aanvulling op de NEN 1824. In de NEN-spec 2 staan alle facetten beschreven die belangrijk zijn om mee te nemen in een Coronaproof kantoorinrchting. Het gaat zowel om de mate van afstand die we van elkaar moeten houden alsook om de hoeveelheid benodigd vloeroppervlak per medewerker in een ruimte i.v.m. circulatie. We hebben alle informatie uit de NEN-spec 2 ten aanzien van het benodigd vloeroppervlak en ten aanzien van de te hanteren afstanden tussen werkplekken voor je op een rij gezet.

Een werkplek die goed voor je is?

Zoek je een werkplek die goed is voor jouw lichaam en gezondheid én aan de Arbo normen voldoet? Wij kunnen je perfect adviseren als je ons even een berichtje stuurt.