IntelliDesk voor de optimale activiteit gerelateerde werkomgeving

Door alle nieuwe technologieën zijn we plaats- en tijdsonafhankelijk. Dat heeft consequenties voor hoe we met elkaar omgaan, samenwerken en zakendoen. Er ontstaat behoefte aan een nieuwe flexibelere werkomgeving. De traditionele werkplek wordt een ontmoetingsplek waar we afhankelijk van onze specifieke activiteiten een keuze maken voor een passende werkomgeving; Activiteit gerelateerd werken.

Dit betekent minder gepersonaliseerde werkplekken en meer flexplekken met een grotere behoefte aan technologie en ergonomie in de hele werkomgeving, inclusief (ontmoeting)ruimte reserveringssysteem.

IntelliDesk helpt een organisatie om van activiteit gerelateerd werken een meetbaar succes te maken. IntelliDesk is gebaseerd op een holistisch perspectief – voldoen aan de behoeften van de individuele mens en hen samen te brengen in een creatieve, stimulerende, dynamische werkomgeving om de gehele organisatie ten goede te komen.

  • Efficient en duurzaam gebruik van de faciliteiten
  • Tevreden en vitale medewerkers
  • Verhoogt de bedrijfsproductiviteit

zie http://intellidesk.nl, voor meer informatie