Aanvulling op de norm NEN 1824:2010 – Kantoor inrichten volgens de Coronamaatregelen

De norm NEN 1824:2010 geeft aan hoeveel vierkante meter ruimte nodig is per kantoorwerkplek en hoe breed de bewegingsruimte moet zijn in het anderhalve meter kantoor. Tijdens de Coronacrisis kunnen we deze maten echter niet zo aanhouden. Als u bij het kantoor inrichten alleen rekening houdt met de richtlijnen die ‘normaal’ gelden, zitten medewerkers veel te dichtbij elkaar zitten. NEN heeft in mei 2020 een aanvulling geschreven op de norm NEN 1824:2010: de NEN-spec 2 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen’. In dit document wordt gesproken over de verhouding tussen het aantal m2 kantoorruimte en het aantal medewerkers/ werkplekken en over de plaatsing van kantoormeubilair in de ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Niet op kantoor, maar thuis aan het werk? Lees alles over verantwoord en gezond thuiswerken op onze nieuwste site: Thuiswerkplek.org!


Hoe richt u het kantoor in volgens de Coronamaatregelen?

Het is belangrijk dat medewerkers in alle omstandigheden op kantoor anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Het ligt aan de plaatsing van meubilair ten opzichte van elkaar hoeveel bewegingsruimte nodig is. Onderstaand een overzicht van de benodigde bewegingsruimte bij werkplekken op kantoor. We gaan steeds uit van de bewegingsruimte aan de aanzitzijde; de zijde van het bureau waar men aan zit.


Hoogte scheidingswanden anderhalve meter kantoor

  • Wanneer sprake is van zit-zit werkplekken, dienen scheidingswanden 80 cm boven het bureaublad uit te steken, ofwel de wanden moeten 160 cm zijn vanaf de vloer.
  • Indien sprake is van een zit-sta werkplek, moet de bovenzijde van de scheidingswand minimaal reiken tot 115 cm vanaf het blad, ofwel 195 cm vanaf de vloer.
  • Worden de scheidingswanden gebruikt in het kader van looproutes? Dan moeten ook de maten 115 cm vanaf het bureaublad en 195 cm vanaf de grond worden aangehouden.

Op zoek naar plexiglas schermen en desinfectiezuilen om het kantoor Coronaproof te maken? Bekijk ons Coronaproof assortiment.

Werkplekken direct naast elkaar

Grenzen werkplekken direct aan elkaar? Dan moet gebruik worden gemaakt van een scheidingswand tussen de bureaus. Deze wand moet niet alleen de bureaus van elkaar scheiden, maar ook de werknemers die naast elkaar zitten. De scheidingswand moet dermate lang zijn, dat vóór het bureau ook nog eens 60 cm scheidingswand is.

.

NEN 1824 NEN-spec 2

Werkplekken tegenover elkaar met scheidingswand

U kunt twee werkplekken tegenover elkaar positioneren, mits de scheidingswand minimaal even lang is als de lengte van de bureaus. Achter de aanzitzijden van de werkplekken dient minimaal 270 cm bewegingsruimte te worden gecreëerd.

NEN 1824 NEN-spec 2

Wand met één werkplek

Plaatst u een enkele werkplek voor een systeemwand, dan wordt een minimumafstand van 90 cm gehanteerd. Voorwaarde hierbij is dat niemand de medewerker achterlangs hoeft te passeren.

.

 

 

NEN 1824 NEN-spec 2

Werkplek met een eigen kast

De norm adviseert minimaal 90 cm bewegingsruimte, indien iemand een enkele werkplek heeft vóór een kast (mits niemand achterlangs hoeft te passeren). Deze kast moet voorzien zijn van jaloezie- of verdwijndeuren (niet uitzwaaiend).

NEN 1824 NEN-spec 2

Wand met meer werkplekken naast elkaar

Bij meerdere werkplekken naast elkaar, vóór een (systeem)wand, waarbij men achterlangs moet kunnen passeren (eenrichtingsverkeer) geldt een minimale bewegingsruimte van 270 cm.

Werkplekken met een kast van anderen

De norm hanteert een minimale afstand van 270 cm tussen de aanzitzijde van het bureau en een kast, wanneer deze (ook) gebruikt wordt door anderen. Hierbij moet sprake zijn van eenrichtingsverkeer achter de werkplekken langs.

NEN 1824 NEN-spec 2

Twee werkplekken achter elkaar met scheidingswand

Wanneer u twee werkplekken achter elkaar wilt plaatsen, met een scheidingswand vóór de achterste werkplek, dient 270 cm afstand te worden gehouden tussen de scheidingswand en de aanzitzijde van het voorste bureau (zie afbeelding). De achterste werkplek is hierdoor afgeschermd van de looproute door de scheidingswand.

NEN 1824 NEN-spec 2

Twee werkplekken achter elkaar zonder scheidingswand

Positioneert u twee werkplekken achter elkaar, zonder gebruik van een scheidingswand vóór de achterste werkplek, dient minimaal 360 cm ruimte te worden gecreëerd tussen de werkplekken in (zie afbeelding). Hierbij mogen werknemers tussen de bureaus passeren, mits sprake is van eenrichtingsverkeer.

.

NEN 1824 NEN-spec 2

Meerdere werkplekken naast elkaar met de ruggen naar elkaar

Wanneer men zit in clusters van meer dan één werkplek naast elkaar, met de ruggen naar elkaar toe (waarbij men dus tussen de werktafels door moet kunnen passeren) geldt een minimale afstand van 480 cm. Bureaus op deze manier opstellen ten opzichte van elkaar is ongunstig, omdat veel ruimte verloren gaat.

NEN 1824 NEN-spec 2

Twee kasten frontaal tegenover elkaar

Wilt u twee kasten frontaal tegenover elkaar plaatsen? Hanteer dan minimaal 240 cm ruimte tussen de kasten in, mits sprake is van eenrichtingsverkeer.

NEN 1824 NEN-spec 2

Wilt u weten hoeveel medewerkers u in uw kantoor tegelijkertijd mag toelaten? Lees hier hoeveel m2 oppervlakte u per medewerker moet aanhouden.

Wilt u hulp hoe u uw kantoor conform de Coronamaatregelen moet inrichten? Neem contact met ons op via 045 546 66 40 of contacteer ons via ons contactformulier.