NEN-1824:2010 tijdens COVID-19
benodigd kantooroppervlak

Aanvulling op de norm NEN 1824:2010 om invulling te geven aan de COVID-19 maatregelen.

Werken op kantoor tijdens de Coronacrisis vraagt om enig aanpassingsvermogen. In veel gevallen is het niet mogelijk om werkplekken op eenzelfde manier te plaatsen (en om op eenzelfde manier te werken) als vóór de Coronacrisis. De besmettingskans is te groot, zowel door direct mens-menscontact als indirect door mens-omgevingscontact.

Niet op kantoor, maar thuis aan het werk? Lees alles over verantwoord en gezond thuiswerken op onze nieuwste site: Thuiswerkplek.org!

NEN-spec 2: richtlijnen benodigd kantooroppervlak in Coronatijd

NEN heeft in mei 2020 een aanvulling geschreven op de norm NEN 1824:2010; de NEN-spec 2 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen’. Dit document geeft richtlijnen, waarmee u beter invulling kunt geven aan de manier waarop u de COVID-19 maatregelen kunt toepassen op kantoor. Het behelst o.a. het aantal m2 benodigde kantoorruimte per medewerker/ werkplek en hoe werkplekken qua afstand ten opzichte van elkaar moeten worden gepositioneerd.

Schets kantoor NEN 1824 Corona benodigd kantooroppervlak

Op zoek naar plexiglas schermen en desinfectiezuilen om het kantoor coronaproof te maken? Bekijk dan ons coronaproof assortiment.

Aantal m² kantoorruimte per werkplek en medewerker

Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal benodigde m2 per werkplek en medewerker in het anderhalve meter kantoor. Onderstaande maatvoeringen kunt u optellen als een optelsom. U telt bijvoorbeeld zowel voor de medewerker alsook voor zijn bureau het benodigd aantal vierkante meter op. Let op: onderstaande waarden zijn geen strikte eis maar een norm; een richtlijn.

Aantal m² per medewerker

U kunt per medewerker de onderstaande aantallen vierkante meters worden gehanteerd. Deze ruimte is incl. bureaustoel en circulatie- en bewegingsruimte op de werkplek.

  • 8 m² per medewerker die werkt aan een enkele werkplek, met rondom vrije ruimte voor passerende mensen.
  • 6 m² per medewerker die werken aan een werkplek grenzend aan een andere werkplek die niet in gebruik is of die is afgegrensd met scheidingswanden.
  • 4 m² per medewerker die werken aan een werkplek die is afgeschermd door scheidingswanden of omgeven is door lege werkplekken. Er mag hierbij niet sprake zijn van een looproute om de werkplek heen

Aantal m² per werktafel

U kunt voor werktafels (bureaus) per tafel 1 m² oppervlak aanhouden (indien medewerkers gebruik maken van een platte monitor of laptop). Ook voor lees- en schijfvlakken en vlakken voor uitleg, telt u steeds 1 m² De richtlijn stelt dat 1 m².

Aantal m² per kast

  • 1 m² per vrijstaande kast
  • 0,5 m² per (verrijdbaar) ladeblok

Vergaderruimtes en overlegruimtes

In vergaderruimten en overlegruimten moet minimaal 5 m2 per persoon worden berekend (afhankelijk van de looproutes door de overlegruimte en vrije ruimte bij de toegang tot de overlegruimte).

Het maximaal aantal personen dat in een vergaderruimte aanwezig mag zijn, bedraagt 30 personen. Dat geldt ook indien de vergaderruimte ruimte biedt aan meer dan 30 personen.

Meer informatie nodig over de benodigde afstanden tussen werkplekken? Lees dan hier verder!

Heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!