Berekeningswijze benodigd vloeroppervlak

Elk kantoorvertrek moet voldoen aan minimumafmetingen die te berekenen zijn uit de sommering van de verschillende elementen in de ruimte, zoals de aanwezige personen, het kantoormeubilair, de kasten en de vergadervoorziening. Feitelijk betreft het minimale benodigde vloeroppervlak een simpele optelsom. De berekeningswijze is:

Minimum oppervlakte voor medewerkers

Per werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag wordt gebruikt moet 4 m² worden geteld. Dit betreft de ruimte inclusief kantoor-werkstoel én circulatieruimte op de werkplek.

 

Het bureau
1 m² voor een werkplek met een plat beeldscherm
2 m² voor een werkplek met CRT-beeldscherm
1 m² voor een lees/schrijfvlak
2 m² voor een vlak voor uitleg van tekeningen

 

De kasten
1 m² voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast

 

De vergadervoorziening
2 m² per persoon

Voorbeeld

We gaan uit van een medewerker met een plat beeldscherm die soms werkt met documenten en gebruikt maakt van een ladekast.

Er is in dit geval 4 m² nodig voor de medewerker/werkplek. +1 m² voor het platte beeldscherm, +1 m² omwille van het lees/schrijfwerk, +1 m² voor de ladekast. Dat komt neer op een oppervlakte van 7 m² die voor deze ene medewerker nodig is. Op deze manier kan de benodigde oppervlakte worden berekend voor het aantal werkplekken/medewerkers.

Voor beeldschermwerkzaamheden, waar fysieke documenten worden gebruikt, moet worden voorzien in een lees/schrijfvlak. Voor het overige meubilair en apparatuur (archiefkasten, printer, fax e.d.) moet het minimaal vereiste oppervlak worden bepaald op basis van het ruimtebeslag van het meubilair en van de apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te gebruiken of te bedienen. Het aldus berekende vloeroppervlak is het benodigd vloeroppervlak voor de werkplek inclusief circulatieruimte (looppaden én toegang/deur !!) in de kantoorrruimte, maar exclusief overige afdelingsruimten zoals pauzeruimte en vergaderruimten e.d.

Wilt u meer informatie ten aanzien van de NEN 1824 normen? Of bent u op zoek naar NEN-normen die zich richten op een ander onderwerp? 

Alle NEN-1824 normen

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze?