Verticale muizen

Een verticale muis zorgt door de vorm van de muis per definitie voor een positie houding van uw onderarm. Dat voorkomt overmatige spierspanning, die wel optreedt bij het gebruik van een standaard computermuis. Een verticale muis voorkomt klachten en wordt vaak ook als comfortabeler ervaren!

Rechtop zitten door een muis

We houden onze arm dag in, dag uit lange perioden in een niet-neutrale positie die zorgt voor verhoogde spierspanning. De kans dat dit zorgt voor overbelasting en daarmee klachten is groot. Richtlijnen stellen dat het gebruik van apparatuur geen bron van risico’s mag vormen voor werknemers (Richtlijn 90/270/EEG). Wist u dat een verticale muis ook bijdraagt aan een rechtop zittende houding? Door de neutrale stand van de arm bent u minder snel geneigd de muis onbewust ‘weg te duwen’. Zo voorkomt u dat u steeds verder weg muist en uiteindelijk onderuitgezakt zit te muizen. We streven altijd naar een ontspannen positie, waarbij u de muis dichtbij het lichaam houdt. Doordat een verticale computermuis qua functionaliteit hetzelfde werkt als een standaard computermuis, wordt de productiviteit niet nadelig beïnvloed.

Bekijk aanbod

Wilt u meer informatie over ergonomische muizen in het algemeen of wilt u kijken naar andere categorieën ergonomische muizen? Klik dan op deze link!

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze?