Vluchtroutes en nooddeuren

 

Route die begint bij een toegang van een rook-/brandcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen (geen ladders) of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een liftruimte van een bouwwerk.

Voor een enkelvoudige vluchtroute – binnen één ruimte naar een nooddeur – is 60 cm vrije breedte noodzakelijk, gerekend over de gehele lengte van de vluchtroute. Voor een meervoudige vluchtweg naar een gezamenlijke nooddeur is 120 cm vrije breedte noodzakelijk, gerekend over de gehele lengte van de vluchtroute.

Voor een nooddeur is 1 m2 vrije ruimte noodzakelijk.

Een vluchtroute moet voldoen aan de eisen van de vigerende bouwregelgeving m.b.t. maatvoering en brandveiligheid.