Bewegingsruimte

 

Ruimte vóór de aanzitzijde van de werktafel ten behoeve van het kunnen plaatsnemen aan en verlaten van
de werktafel en/of ruimte vóór een kast ten behoeve van het gebruik van deze kast.

 • Wand en één werkplek
  Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel van één enkele werkplek en een (systeem)wand (dus indien niemand hoeft te passeren): 90 cm.
 • Werkplek en eigen kast
  Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel één enkele werkplek en een eigen kast (met jaloezie- of verdwijndeuren): 90 cm.
 • Wand en meer werkplekken naast elkaar
  Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafels van meer werkplekken naast elkaar en een (systeem)wand (zodat men ongehinderd kan passeren): 120 cm.
 • Werkplek en kast van anderen
  Minimumafstand tussen de aanzitzijde van de werktafel van één enkele werkplek en kasten (dus niet een eigen kast): 180 cm.
 • Twee enkele werkplekken met ruggen naar elkaar
  Minimumafstand tussen de aanzitzijden van de werktafels van tweemaal één enkele werkplek met de ruggen naar elkaar: 180 cm.
 • Meer werkplekken naast elkaar en met ruggen naar elkaar
  Minimumafstand tussen de aanzitzijden van de werktafels van twee clusters van meer dan één werkplek naast elkaar met de ruggen naar elkaar (zodat men ongehinderd kan passeren): 180 cm.
 • Twee kasten
  Minimumafstand tussen twee frontaal opgestelde kasten: 90 cm.

Het gebruik van de toegang (inclusief eventuele deur) mag geen hinder opleveren in de bewegingsruimte.