Berekeningswijze benodigd vloeroppervlak

 

Elk kantoorvertrek moet voldoen aan minimumafmetingen die te berekenen zijn uit de sommering van de verschillende elementen in de ruimte, zoals de aanwezige personen, het kantoormeubilair, de kasten en de vergadervoorziening. De berekeningswijze is:

 

De medewerkers
4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door ÈÈn of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoor-werkstoel Èn circulatieruimte op de werkplek

 

De kantoorwerktafel
1 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm
2 m2 voor een werkplek met CRT-beeldscherm
1 m2 voor een lees/schrijfvlak
2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen

 

De kasten
1 m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast

 

De vergadervoorziening
2 m2 per persoon

 

Voor beeldschermwerkzaamheden, waar fysieke documenten worden gebruikt, moet worden voorzien in een lees/schrijfvlak. Voor het overige meubilair en apparatuur (archiefkasten, printer, fax e.d.) moet het minimaal vereiste oppervlak worden bepaald op basis van het ruimtebeslag van het meubilair en van de apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te gebruiken of te bedienen. Het aldus berekende vloeroppervlak is het benodigd vloeroppervlak voor de werkplek inclusief circulatieruimte (looppaden Èn toegang/deur !!) in de kantoorrruimte, maar exclusief overige afdelingsruimten zoals pauzeruimte en vergaderruimten e.d.