Ergonomie

 

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.

De gemiddelde mens bestaat niet. Dat betekent dat de werkplek individueel aangepast dient te kunnen worden. Hoe beter de werkplek is aangepast aan de werknemer en zijn werkzaamheden, hoe beter de uiteindelijke prestaties zullen zijn.

Lichaamshouding en werktechnieken worden onder andere bepaald door de opstelling en instelling van de werkplek. Het optimaliseren hiervan zal resulteren in een ergonomisch betere uitgangspositie voor gezond werken!

Gezond werken is een samenspel van goede voorwaarden en een combinatie van goede werkhouding en optimale werktechniek.

Een ergonomische werkplek is de investering meer dan waard !

Zithouding_humor2