Wat is akoestiek?

Akoestiek is de wetenschap van het geluid en de manier waarop geluid zich in een ruimte verplaatst van geluidsbron tot ontvanger(s). Geluiden zijn niets anders dan trillingen die zich verplaatsen via een medium. Meestal is dat medium lucht. De aard van het geluid is afhankelijk van het volume (aantal decibel) en de toonhoogte (frequentie). Op weg van geluidsbron tot ontvanger(s) kunnen de trillingen tegen oppervlakten zoals muren en plafonds weerkaatsen (diffusie), door oppervlakten worden geabsorbeerd en door oppervlakten heen bewegen (transmissie). De manier waarop deze trillingen zich verplaatsen, de mate waarin en de manier waarop de trillingen worden weerkaatst kan leiden tot problemen met betrekking tot de akoestiek.

Problemen met akoestiek

Geluid kan storend zijn wanneer geluidsgolven niet goed kunnen worden opgevangen in de ruimte. Dit resulteert in geluidsoverlast in de vorm van galm, een hoog geluidsniveau en veel achtergrondgeluid (geroezemoes). Deze factoren resulteren op hun beurt weer o.a. in slechte verstaanbaarheid, verminderde concentratie en onderlinge irritaties. Al met al is dit niet bevorderlijk voor de werkprestaties en -sfeer! Het aanpakken van de akoestiek op kantoor heeft vaak geen hoge prioriteit, terwijl het wel degelijk belangrijk is ten aanzien van het werken op kantoor. Akoestiek is ook iets waar men niet bij stilstaat, totdat er problemen optreden. Vooral in grote open kantoren en kantoren waar veelvuldig gebeld en vergaderd wordt, kan slechte akoestiek een groot probleem zijn.

Het belang van goede akoestiek op kantoor

Er zijn verscheidene redenen te noemen waarom goede akoestiek zeer belangrijk is. Het zorgt ten eerste voor betere werkprestaties. Dat komt doordat een kantoor met goede akoestiek rust en kalmte brengt. Zo wordt de concentratie verbeterd en de productiviteit verhoogd. Deze rust en kalmte werkt tevens stress verlagend. Het is bewezen dat goede akoestiek een positief effect heeft op het ziekteverzuim! Doordat de afdeling niet langer rumoerig, lawaaierig en hectisch is, maar daarentegen comfortabel en ontspannen, is goede akoestiek ook bevorderlijk voor de werksfeer en het plezier dat men in het werk heeft. Al met al is goede akoestiek zowel interessant voor werknemer alsook werkgever: het werkt kostenverlagend en heeft een zeer positief effect op het algeheel welzijn.

Akoestische wand ergonomiespecialist

Hoe kun je de akoestiek verbeteren?

Om goede akoestiek te creëren is het belangrijk dat geluiden kunnen worden geabsorbeerd in materialen. Wanneer geluiden kunnen worden geabsorbeerd door (zachte) materialen, kunnen ze zich niet verder door de ruimte weerkaatsen. Materialen zoals steen, beton, tegels en glas zijn hard en laten geluidgolven zodoende makkelijk weerkaatsen. Zachte materialen zoals textiel en materialen met veel reliëf absorberen geluidsgolven juist.

Wat ‘goede akoestiek’ is, hangt naast de gebruikte materialen in de ruimte ook af van welke taken in de ruimte worden verricht. Een vergaderruimte waar meerdere mensen tegelijkertijd praten heeft andere eisen ten aanzien van akoestiek dan bijvoorbeeld een flexkantoor of stilteruimte.

Er zijn veel verschillende manieren om absorptie te laten plaatsvinden. Er kan akoestisch materiaal worden bevestigd aan plafonds of muren. Men kan ook akoestische wanden plaatsen tussen werkplekken. Ook is het mogelijk om akoestische decoratie te plaatsen.

Akoestiekspecialist: Ons partnerbedrijf

Ergonomiespecialist is niet gespecialiseerd in akoestiek. Daarom verwijzen wij u graag door naar ons partnerbedrijf: Akoestiekspecialist.

Akoestiekspecialist is gespecialiseerd in het creëren van goede ruimteakoestiek op maat. Ze bieden het totaalpakket van A tot Z: van akoestiekmeting tot het leveren van de ideale oplossing die past bij de omgeving, de taken en de uiteindelijke gebruikers. Hierbij bieden ze zowel kant-en-klare producten alsook maatwerk.

Naar Akoestiekspecialist