Lang zitten: een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid

TNO heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het langdurig zitten. Onderstaand is het resultaat hiervan weergegeven.