Welkom op het forum van Ergonomie Specialist. Wij nodigen u van harte uit uw ervaringen met Ergonomie Specialist via ons forum met andere (potentiele) relaties van Ergonomie Specialist te delen. Wij danken u langs deze weg bij voorbaat voor uw inbreng.

Bericht schrijven >

1 | 2 | 3 volgende »

@Kathy, Je werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat je jou werkzaamheden veilig en gezond kunt uitvoeren.
Als er nu in jou geval door het vele bellen fysieke klachten ontstaan, dat mag je van je werkgever verlangen dat er een aanpassing wordt gedaan waardoor je geen fysieke klachten ervaart tijdens het bellen. Een headset zou in deze een oplossing kunnen zijn.

Ergonomiespecialist - 13-02-2015 - 13:42

We moeten steeds langer doorwerken. Daarom wordt het ook steeds belangrijker om een gezonde werkomgeving te creëren. Ook werken we steeds meer thuis.

Minister Henk Kamp (Sociale zaken) stelt ruim vier miljoen euro beschikbaar om te stimuleren dat werknemers na hun vijfenzestigste goed en gezond kunnen doorwerken. Dit wordt bevorderd via een goede werkhouding en de juiste materialen, om klachten te voorkomen. En juist in een onzekere economische tijd, zijn verhoging van productiviteit en besparing van kosten belangrijk.

Klachten
Bijna 60% van de werknemers heeft in de afgelopen drie jaar last gehad van klachten die voortkomen uit een verkeerde houding: lang achter de pc zitten of werken op een tablet of een laptop. Dit leidt voornamelijk tot rugpijn en pijnlijke, gespannen schouders. Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking is vijftig jaar en ouder. Deze groep is dan ook sterk vertegenwoordigd in de beroepsbevolking. Dat maakt de preventieve maatregelingen extra belangrijk.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Steeds meer mensen werken thuis, waar veel minder controle is op de kwaliteit van de werkplek. Van alle thuiswerkers is ruim een derde 55-plus. Dat vergroot de kans op klachten bij deze groep aanzienlijk.

Herindeling
Het productiviteitsverlies komt ook door het feit dat mensen veel tijd spenderen aan het herinrichten of herindelen van de werkplek. Anders gaan zitten, proberen een betere houding te vinden. Ook dit zorgt voor een hoop productiviteitsverlies: zo'n drie uur per persoon per week.

Werkgevers kunnen zich actiever opstellen bij het aanbieden van hulpmiddelen. Zo'n 56% van de medewerkers maakt gebruik van speciaal vervaardigde economische producten, maar slechts de helft daarvan wordt door de werkgever vergoed. Bedrijven willen niet investeren in ergonomische producten, of werknemers nemen aan dat het bedrijf dat niet zal willen.

Lars Pacbier - 13-02-2015 - 13:39

Het is belangrijk dat de muis zich dicht bij het lichaam bevindt. Een compact toetsenbord of een centraal gepositioneerde muis maakt dit mogelijk.
Muizen is een precisietaak waarbij men door kleine snelle bewegingen de cursor beweegt en klikt. Daarom is het aan te bevelen om een muis te kiezen die je vanuit de vingertoppen beweegt, zoals een penmuis of precisiemuis.
In veel gevallen is het sneller om via sneltoetsen een functie op te roepen, in plaats van met de muis.

Els - 13-02-2015 - 13:39

Tip! Een laptop is handig om mee te nemen, maar op een vaste werkplek moet, om ergonomisch en productief te werken, een laptop gecombineerd worden met extern beeldscherm of een laptophouder met los toetsenbord en muis.

Els - 13-02-2015 - 13:37

 

De juiste houding!

M. Huizen - 13-02-2015 - 13:33

Bericht schrijven >

1 | 2 | 3 volgende »